Copyright

Alle foto's en teksten op OV rond Dordt.nl zijn eigendom van de vermelde auteurs. Fotomateriaal afkomstig van anderen dan de auteur van deze website blijft eigendom van de auteursrechthebbenden en wordt met toestemming van de betreffende fotograaf op OV rond Dordt.nl getoond.
Reproductie in welke vorm dan ook is, met uitzondering van persoonlijk gebruik, uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de auteur. Een verzoek om toestemming kunt u indienen via het contactformulier.

OV rond Dordt.nl is een persoonlijke website en is niet gelieerd aan een vervoerder. Opinies die op deze site aangetroffen kunnen worden betreffen uitsluitend de mening van de auteur.

Copyright © 2001-2023 OV rond Dordt.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacy en cookies | Contact | Overname in gedrukte of digitale vorm zonder toestemming niet toegestaan